Cyberlaw

Cyberlaw , lagstiftning som berör datanätverkens värld, särskilt Internet. I takt med att trafiken på Internet har ökat har antalet juridiska problem kring tekniken ökat. Varmt debatterade frågor inkluderar obscens på vissa on-line-webbplatser, rätten till integritet, yttrandefrihet, reglering av elektronisk handel och tillämpligheten av upphovsrättslagar.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Jeannette L. Nolen, biträdande redaktör.