International Ice Patrol

International Ice Patrol , patrull grundad 1914 efter överenskommelse mellan 16 nationer med sjöfartsintressen i Nordatlanten efter Titanickolliderade med ett isberg och sjönk (1912). Patrullen lokaliserar isberg i Nordatlanten, följer och förutsäger deras drift och ger varningar till fartyg i närheten. Rekognosering utförs av den amerikanska kustbevakningen med flygplan utrustade med radar som kan upptäcka isberg under alla tuffaste havsförhållanden. Kustbevakningen utbyter information med kanadensiska istjänster och tar också emot rapporter från förbipasserande fartyg. Under patrullsäsongen, som normalt sträcker sig från mars till augusti, sänder kustbevakningen två gånger dagligen via Inmarsat-satellit och med högfrekvent radiofax, och utfärdar rapporter om platserna för alla kända havsis och isberg. Cirka 1000 isberg spåras varje år. Förstörelse av farliga isberg har försökt, men med liten framgång.

International Ice PatrolFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.