Gulf Oil Corporation

Gulf Oil Corporation , tidigare amerikanskt oljebolag; det förvärvades av Chevron Corporation 1984.

5: 120-121 Utforska: Vill du vara en utforskare ?, Ferdinand Magellan & ship; ful fisk, hajar, etc .; fartyg seglar genom en kanal; Cortes upptäcker Aztec-indianer; pyramider, flytande öhem, majsQuiz European Exploration: Fact or Fiction? Den första europé som såg Sydamerika var Christopher Columbus.

Även om Gulf Oil ursprungligen införlivades 1907, går dess början tillbaka till tappningen 1901 av en enorm oljeväxlare på Spindletop Hill, nära Beaumont, Texas. Utvecklingen av denna brunn finansierades av Mellon-familjen, känd för sina bankintressen i Pittsburgh, Pennsylvania. Efter upptäckten byggde Thomas Mellon Gulfraffinaderiet i Port Arthur, Texas. Företaget fortsatte att utveckla oljefält i Texas, Oklahoma och Louisiana, liksom i Mexiko och Venezuela. 1923 var raffinaderiet i Port Arthur det största i världen. Gulf var det första oljebolaget som gick in på konsumentbensinmarknaden när det öppnade en drivningsbensinstation i Pittsburgh 1913. Det investerade i andra energiformer än olja och hade sekundära intressen för kemikalier, mineraler och kärnkraft.