Jaggers

Mr. Jaggers , fiktiv karaktär i romanen Great Expectations (1860–61) av Charles Dickens. Mr. Jaggers är den ärliga och pragmatiska advokaten som hanterar huvudpersonen Pips angelägenheter såväl som de flesta av karaktärerna i boken.

En galen teparty.  Alice möter March Hare och Mad Hatter i Lewis CarrollQuiz Att bli karaktär Vilken dramatisk karaktär sålde sin själ till djävulen? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.