Esquire

Esquire , ursprungligen, en riddarsköldbärare, som förmodligen själv skulle med tiden kallas riddare; ordet härstammar från den gamla franska esquier och tidigare från den latinska scutarius .

I England under senare medeltid användes termen esquire ( armiger ) för att beteckna riddaregårdsinnehavare som inte hade tagit upp sin riddare, och från denna praxis blev det vanligt att berättiga huvudmarkägaren i en församling ”kyrkan. ” I Storbritannien är titeln esquire - rättvis innehas endast av de äldste sönerna till yngre söner till kamrater, av de äldsta sönerna till baronetter och riddare och av vissa tjänstemän (inklusive fredsdomare, borgmästare, sheriffer och högre tjänstemän) - utökas med artighet till alla professionella män och används, förkortat Esq., som en adressform bifogad efternamn i stället för titeln Dr. eller Mr.