Kolumbarium

Columbarium , gravbyggnad som innehåller många små nischer för urnor. Uttrycket härrör från latinska columba ("duva" eller "duva"), och det hänvisade ursprungligen till ett duvahus eller en duva. Senare fick den sin vanligaste betydelse genom förening.

kolumbarium

Columbaria var vanligt under det tidiga romerska riket, när kremering var normal praxis. De uppfördes vanligtvis och övervakades av begravningsföreningar som de flesta av de lägre och medelklasserna i Rom tillhörde. Ursprungligen varianter av traditionella etruskiska och republikanska romerska husgravar, var columbaria vanligtvis rektangulära tegelstrukturer byggda runt en öppen domstol, vars väggar innehöll nischer för urnorna. Vissa columbaria var mycket detaljerade, och deras många inskriptioner, stuckaturer och mosaik ger information om det annars nästan helt glömda livet för de lägre klasserna i antiken. De bästa exemplen på columbaria är kanske de i den stora nekropolen som upptäcktes 1915 under basilikan San Sebastiano i Rom.

När inhumering på Hadrians tid (117–138) ersatte kremering blev columbaria föråldrad. De dök inte upp igen förrän kremering på 1900-talet återupplivades.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.