På kärlek

On Love , filosofisk diskurs av Stendhal, publicerad 1822 som De l'amour . Arbetet drivs av Stendhals hopplösa kärlek till Métilde Dembowski.

Den första delen av On Love är en analys av kärlek, där Stendhal listar fyra typer av kärlek: fysisk kärlek, rent sexuell; kärlek som ett socialt spel, borttaget från passion; fåfänga kärlek, en typ som är nödvändig för hög social ställning; och passion, den finaste formen av kärlek, som författaren idealiserade och som han ägnar mest uppmärksamhet åt. Stendhal beskriver också sju progressiva stadier av kärlek, från beundran till "kristallisering", eller den process genom vilken älskaren tillskriver alla typer av perfektion till den älskade. I den andra delen av arbetet presenterar Stendhal sina åsikter, som ansågs radikala vid den tiden, mot äktenskapet och gynnar kvinnors fulla utbildning och moraliska frihet.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.