Biographia Literaria

Biographia Literaria , i sin helhet Biographia Literaria; eller Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions , verk av Samuel Taylor Coleridge, publicerad i två volymer 1817. En annan utgåva av verket, till vilken Coleridges dotter Sara bifogade anteckningar och kompletterande biografiskt material, publicerades 1847.

Den första volymen av boken berättar om författarens vänskap med poeterna Robert Southey och William Wordsworth. Coleridge fortsätter med att beskriva influenser på hans filosofiska utveckling, från hans tidiga lärare till sådana filosofer som Immanuel Kant, Johann Fichte och Friedrich von Schelling. Detta avsnitt innehåller hans välkända diskussion om skillnaden mellan fantasi och fantasi. I den andra volymen koncentrerar Coleridge sig på litteraturkritik och föreslår teorier om den kreativa processen och de historiska källorna till poesiens element.

Biographia Literaria var det viktigaste arbetet med litteraturkritik under den engelska romantiska perioden, som kombinerade filosofi och litteraturkritik på ett nytt sätt, och det var varaktigt inflytande.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.