Avdrag

Avdrag , i logik, ett strikt bevis eller härledning av ett uttalande (slutsatsen) från ett eller flera uttalanden (förutsättningarna) - dvs en uttalandekedja, som var och en är antingen en förutsättning eller en konsekvens av att ett uttalande inträffar tidigare i beviset. Denna användning är en generalisering av vad den grekiska filosofen Aristoteles kallade syllogismen, men en syllogism erkänns nu som enbart ett speciellt fall av avdrag. Den traditionella uppfattningen att avdrag fortsätter "från det allmänna till det specifika" eller "från det universella till det specifika" har också övergivits som felaktigt av de flesta logiker. Vissa experter betraktar all giltig slutsats som deduktiv i form och av detta och av andra skäl avvisar den antagna kontrasten mellan deduktion och induktion. Se ävenaxiomatisk metod; formellt system; slutledning.

Aristoteles, grekisk filosof, av Joos Ghent (Justus van Ghent) och Pedro Berruguete;  i Louvren, Paris.BF Skinner Läs mer om det här ämnet: Avdrag Deduktivt resonemang, eller avdrag, innebär att man analyserar giltiga argument och drar slutsatserna som är implicita i deras lokaler .... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Brian Duignan, Senior Editor.