All-India fackliga kongressen

All-India fackliga kongressen (AITUC), Indiens näst största fackförening efter den indiska nationella fackliga kongressen. AITUC bildades av den indiska nationella kongressen (självständighetsrörelsens centrala organ) 1920 för att representera Indien vid Internationella arbetsorganisationen för Nationernas förbund. Under 1920-talet fick brittiska kommunister kontroll över mycket av federationen när de försökte organisera fackföreningar. flera motsatta fraktioner splittrades därefter. Kommunisterna fick fullständig kontroll under andra världskriget men förlorade något populärt stöd när de valde att stödja krigsinsatsen tillsammans med Storbritannien efter att Sovjetunionen gick in i kriget. Sedan dess har AITUC-ledare delats upp i reformistiska och revolutionära fraktioner. AITUC är anslutet till World Federation of Trade Unions.

All-India fackliga kongressenFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.