Manasses bön

Manasse 's bön , apokryfiskt arbete (icke-kanoniskt för judar och protestanter), en av en sångsamling som bifogades psalmen i Gamla testamentet i flera manuskript av Septuaginta (den grekiska versionen av den hebreiska bibeln). Manasses bön, som är bäst känd i samlingen, är en bön som skrivs som en förlängning av 2 Krönikeboken 33: 11–13, där Manasse, efterträdare till Hiskia som kung över Juda på 700-talet f.Kr., omvänder sin avgudadyrkan av gud annat än Yahweh.

Säckpipe musikinstrument (blåsinstrument).Quiz Ljudet av musik: fakta eller fiktion? Det finns ett musikinstrument tillverkat av ett får.