Företag

Enterprise , det första kärnkraftsdrivna hangarfartyget, som lanserades 1960 och beställdes av den amerikanska flottan 1961. Drivet av åtta kärnreaktorer (två för var och en av dess fyra propellrar), Enterprise - som fördrev cirka 75 000 ton och hade ett flygdäck av 1101 gånger 252 fot (336 gånger 77 meter) - krossade mer än 320 000 km (320 000 km) under tre år innan det krävdes tankning. Förutom uthållighet gav dess kärnreaktorer fartyget större utrymme för flygbränsle, munstycke och butiker - viktiga fördelar jämfört med oljedrivna transportörer. Med en toppfart på mer än 30 knop sägs det vara det snabbaste krigsfartyget. Den Enterprise serveras i konflikter från Kubakrisen (1962) till Irakkriget (2003-11). Det gick i pension 2012.

USS Enterprise Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.