Analytisk-syntetisk åtskillnad

Analytisk-syntetisk distinktion , I både logik och epistemologi, skillnaden (härledd från Immanuel Kant) mellan uttalanden vars predikat ingår i ämnet (analytiska uttalanden) och uttalanden vars predikat inte ingår i ämnet (syntetiska uttalanden). Vissa filosofer föredrar att definiera som uttalande alla uttalanden vars förnekande skulle vara självmotsägande, och att definiera termen syntetisk som "inte analytisk". Skillnaden, som infördes av Kant i The Critique of Pure Reason , väckte omfattande debatt i mitten av 1900-talet, särskilt med tanke på invändningar från WVO Quine.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.