Quṭb Shāhī-dynastin

Quṭb Shāhī-dynastin , (1518–1687), muslimska härskare över kungariket Golconda i sydöstra Deccan i Indien, en av de fem efterföljande staterna i Bahmaniriket. Grundaren var Qulī Quṭb Shah, en turkisk guvernör i den östra regionen Bahman, som till stor del sammanföll med den föregående hinduiska staten Warangal. Quṭb Shah förklarade sin självständighet 1518 och flyttade sin huvudstad till Golconda. Mot slutet av seklet byggde Muḥammad Qulī Quṭb Shah en ny huvudstad i Hyderabad, några mil bort.

Hyderabad: grav för Muḥammad Quṭb Shah

Riket kändes för sitt guld och diamanter. Dess regering var en muslimsk militär aristokrati; Persiskt inflytande var starkt, och sultanerna tillhörde Shīʿīte-sekten i Islam. Förhållandena mellan dynastin och hinduiska Telugus var i allmänhet goda. Golconda deltog i störtandet av Vijayanagar (1565) och var därefter främst intresserad av expansion längs kustnära Carnatic (Karnakata). År 1687 annekterade Mughal-kejsaren Aurangzeb riket.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.