Better Business Bureau

Better Business Bureau , någon av flera amerikanska och kanadensiska organisationer bildade för att skydda konsumenterna mot orättvisa, vilseledande eller bedrägliga reklam- och försäljningsmetoder.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.

Council of Better Business Bureaus grundades 1912, paraplyorganisationen för Better Business Bureau (BBB) ​​i USA och Kanada, är en privat ideell organisation. Denna typ av organisation upprättades när reklamledare insåg att bedrägliga metoder från vissa annonsörer förde reklam till offentligt missnöje. Som svar bildade dessa chefer en nationell vaksamhetskommitté för att polisera branschen, med underorganisationer bildade på lokal nivå. De lokala organisationerna blev kända som Better Business Bureaus. Idag, som sponsras av alla delar av näringslivet, undersöker och sätter BBB standarder för affärsmetoder, tar emot klagomål om olämpliga metoder och genomför utbildningskampanjer,uppmärksamma allmänheten på bedrägerier och bedrägerier vid reklam och försäljning.