Australian Democratic Labour Party

Australian Democratic Labour Party (ADLP), höger politiskt parti i Australien grundat 1956–57 av romersk-katolska och andra avhoppare från det australiska Labour Party. Militärt antikommunistiskt stödde ADLP västerländska och andra antikommunistiska makter i Oceanien och Sydostasien och stödde starkt Australiens engagemang i Vietnamkriget. Partiet stödde i själva verket koalitionsregeringarna från Liberal-Country för att hålla sin förälder, det australiska Labour Party, utom makten. Valmässigt vann det ibland några platser i senaten men fick aldrig platser i representanthuset. Kommunismens nedgång som en fråga i landet och det australiska Labour Partyens förbättrade vitalitet minskade ADLP: s inflytande efter 1970, och det upplöstes 1978.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Virginia Gorlinski, biträdande redaktör.