Almoner

Almoner , ursprungligen en officer som ansvarar för att dela ut allmosor till de fattiga, vanligtvis kopplad till ett religiöst hus eller annan institution men också en ställning hos vissa regeringar. På 1200-talet fanns allmännare knutna till den franska domstolen för att fördela de kungliga allmosorna, och 1486 inrättades kontoret för Frankrikes stora almoner. Grand almoner var en högkyrklig dignitär som var ansvarig för prästerskapet knutet till domstolen och som övervakade välgörenhetsarbeten. Kontoret undertrycktes i Frankrike 1790, återupplivades av Napoleon I och igen av Napoleon III och avskaffades slutligen 1870.

I England finns det fortfarande kontor för ärftlig grand almoner och high almoner, som en del av drottningens hushåll. Den höga almoner, vanligtvis en biskop eller annan prelat, delar ut de kungliga allmosorna på skjutsdagen.

I modern tid har termen almoner också använts i Storbritannien för en utbildad socialarbetare, vanligtvis en kvinna, kvalificerad att arbeta i en medicinsk miljö. I denna mening ersattes "almoner" 1964 av titeln medicinsk socialarbetare, termen som också används i USA. Medicinska socialarbetare är anställda på sjukhus och folkhälsoavdelningar.