Sisters of Charity

Sisters of Charity , någon av många romersk-katolska församlingar av icke-klosterade kvinnor som är engagerade i en mängd olika aktiva verk, särskilt undervisning och omvårdnad. Många av dessa församlingar följer en livsregel baserad på S: t Vincent de Paul för välgörenhetens döttrar ( qv ), men modifierad enligt institutets specifika konstitutioner. Flera församlingar av systrar av välgörenhet i USA och Kanada är grenar av samhället som grundades i Emmitsburg, Md., 1809 av moder Elizabeth Bayley Seton, den första infödda amerikanska kanoniserade som helgon.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Frankrike är medlem i gruppen åtta.