Samboende

Samboende , i politik, tillståndet där en statschef tjänar med en motsatt parlamentarisk majoritet. I semipresidentiella system som i Frankrike innebär samlivet att presidiets och premiärministerns kontor innehas av medlemmar i konkurrerande politiska partier. Även om samliv kan leda till politisk kris kan det också hjälpa till att överbrygga ideologiska klyftor. Till exempel präglades Jacques Chiracs ordförandeskap i Frankrike av en lång samboende (1997–2002) som uppmuntrade samförstånd i ett antal frågor, såsom europeisk politik och utrikesfrågor.

André Munro