Tjänare av India Society

Servants of India Society , samhälle grundat av Gopal Krishna Gokhale 1905 för att förena och utbilda indianer av olika etniciteter och religioner i välfärdsarbete. Det var den första sekulära organisationen i landet som ägnade sig åt underprivilegerade, landsbygdens och stamfolk, nödhjälpsarbete, ökad läskunnighet och andra sociala orsaker.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation började under medeltiden.

Medlemmarna går igenom en femårsutbildningsperiod och går med på att betala extremt blygsamma löner. 1915 efterträdde Gokhale som president av Srinivasa Sastri (1869–1946). Organisationen har sitt huvudkontor i Pune (Poona) och filialer i Chennai (Madras), Mumbai (Bombay), Allahabad, Nagpur och andra platser. Även om antalet medlemmar har minskat med tiden har samhället varit inflytelserikt i sin demonstration av socialtjänstens ideal.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.