Fern Hill

Fern Hill , dikt av Dylan Thomas som väcker glädjen och den oundvikliga förlusten av barndomsvärlden. Det publicerades först 1946 i hans samling Deaths and Entrances .

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? De flesta forntida litteraturverk är poetiska.

”Fern Hill” berättas av den mogna poeten, som systematiskt reflekterar över glädjen i barndomen och dess symbiotiska förhållande till den naturliga världen, ungdomens framväxande sexualitet och i slutändan förlusten av barndomsskuld och förverkligandet av dödlighet. Genom att undvika sentimentalitet skapade Thomas både en fest och en elegans i de välkända linjerna:

Åh som jag var ung och lätt i nåd av hans medel,

Tiden höll mig grön och döende

Även om jag sjöng i mina kedjor som havet.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.