Trasig skola

Trasig skola , någon av 1800-talets engelska och skotska institutioner som upprätthålls genom välgörenhet och främjar olika utbildnings- och andra tjänster för fattiga barn, såsom grundskola, industriell utbildning, religiös undervisning, klädklubbar och messenger och bootblack-brigader. Skolorna var allierade 1844 med grundandet av Ragged School Union i London. De dog snabbt ut efter 1870 med införandet av nationell obligatorisk utbildning, även om några kvarstod in på 1900-talet.