Epifenomenalistisk materialism

Epifenomenalistisk materialism , även kallad epifenomenalism , en filosofisk teori, associerad med mekanistisk materialism, enligt vilken mentala tillstånd eller händelser är biprodukter av tillstånd eller händelser i hjärnan, nödvändigtvis orsakade av dem men utövar ingen kausalitet själva. Således produceras en viss tanke, tro, lust, avsikt eller känsla av ett specifikt hjärntillstånd eller händelse men påverkar inte på något sätt hjärnan eller kroppen som hjärnan är ansluten till.

Max weberLäs mer om detta ämnesfilosofi: Kausala relationer och epifenomenalism Det är viktigt att skilja påståenden om mentala fenomeners dualistiska natur från påståenden om deras kausala relationer. I Descartes ... Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.