Militärregering

Militär regering , administration av ockuperat territorium av en ockupationsmakt, inklusive utövande av verkställande, lagstiftande och rättslig myndighet. I internationell rätt betraktas territorium som ockuperat när det faktiskt är under befogenhet av fientliga väpnade styrkor. Nödvändigheten för militärregeringen uppstår genom att den legitima regeringen inte lyckats utöva sina funktioner. Det är oväsentligt huruvida regeringen över fiendens territorium består av en militär eller civil eller blandad administration.

Eftersom det är i samband med krigförande ockupation som det allmänna begreppet militärregering utvecklats, täcker definitionen inte fall där militära styrkor har varit stationerade i neutralt eller vänligt territorium och delar med de lokala civila myndigheterna ansvaret för administrationen. Militärregeringen måste också särskiljas från militärlag och krigsrätt. Militärlag är koden som reglerar uppförandet av de väpnade styrkorna, men gäller inte civila. Krigsrätten är den tillfälliga regeringen för civilbefolkningen genom militära styrkor utan auktoritet av skriftlig lag, som nödvändigheten kan kräva; det åberopas endast på inhemskt territorium.