Hopispråk

Hopispråk , ett nordamerikanskt indiskt språk i familjen Uto-Aztecan, talat av Hopi-folket i nordöstra Arizona. Hopi är av särskilt intresse på grund av hur begrepp om tid och rum uttrycks i det: i dess verbformer, till exempel, kännetecknas en händelse på ett stort avstånd från talaren som att den har inträffat i det avlägsna förflutna; ju kortare det rumsliga avståndet, desto mindre ses det tidsmässiga avståndet. Hopi-verb har ingen verklig tid men i stället kännetecknas de av aspekt (hur länge en händelse varar), giltighet (oavsett om en handling är fullbordad eller pågående, förväntad eller regelbunden och förutsägbar) och klausul-koppling (vilket ger den temporala två eller flera verb). Dessutom kan verb böjas för att visa att en handling sker i upprepade segment:t.ex. ríya ("det snurrar snabbt") och riyáyata ("det snurrar").

På 1930-talet utnyttjade lingvisten Benjamin Lee Whorf dessa kännetecken för verbens språk i Hopi-språket för att illustrera "Whorfian-hypotesen": språket styr nära vår upplevelse av verkligheten. Hopispråket ramar in hur Hopi talar om sitt universum. Detsamma gäller enligt Whorfs uppfattning för alla enskilda språk och människor.