Tauri

Tauri , tidigast kända invånare på den bergiga sydkusten i det som nu är Krim, som i sig själv var känt under antiken som Tauric Chersonese. Taurierna var kända i den antika världen för sin jungfru gudinna som identifierades av grekerna med Artemis Tauropolos eller med Iphigeneia. Den tauriska seden att offra skeppsbrutna främlingar för gudinnan var grunden för den grekiska berättelsen om Iphigeneia och Orestes bland Tauriansna, som blev föremål för pjäser av Euripides ( Iphigenia Among the Taurians ) och JW von Goethe ( Iphigenie aut Tauris)). Taurierna piratkopierade ofta vid Svarta havet, och mot slutet av 2000-talet f.v.t. var de beroende beroende av den skytiska kungen Scilurus, som från deras hamn Symbolon (Balaklava) trakasserade chersonese. Deras senare historia är okänd.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.