hopsättning

Församling , överläggningsråd, vanligtvis lagstiftande eller juridiskt i syfte och makt. Namnet har tilldelats olika forntida och moderna organ, både politiska och kyrkliga. Det har använts på relativt permanenta organ som samlas regelbundet, såsom de antika grekiska och romerska församlingarna, de germanska stamförsamlingarna, den franska nationalförsamlingen, de lagstiftande hus som kallas församlingar i vissa stater i USA och FN: s generalförsamling. Det har också tillämpats på grupper som bara sitter för speciella ändamål och under begränsade perioder, såsom Westminster Assembly, som sammanträdde 1643 för att utarbeta en ny konstitution för Church of England.