Prestegård

Prestegård , i västerländsk arkitektur, den delen av en katedral eller annan stor korsformad kyrka som ligger mellan koret eller kören och högaltaret eller helgedomen. Som en del av en korsformad kyrka ( dvs., en som är utformad i form av ett kors), kan prästgården placeras geografiskt väster om helgedomen och öster om kören. Detta område, som ibland också kallas presbyteriet, kan endast ockuperas av prästerskapet, de präster som deltar i gudstjänster inom helgedomen. Prestegården höjs ofta några steg ovanför eller skiljs på annat sätt från koret, som i Winchester och Salisbury-katedraler i England, men det kan också kombineras med koret, som i de engelska katedralerna i Lincoln och York. Termen används också för att beskriva en prästs hus.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.