Villa Medici

Villa Medici , ( c. 1540), viktigt exempel på manieristisk arkitektur designad av Annibale Lippi och byggd i Rom för kardinal Ricci da Montepulciano. Det köptes senare av Ferdinando de 'Medici och ockuperades en tid av kardinal Alessandro de' Medici (senare påven Leo XI). 1801 köpte Napoleon byggnaden och 1803 blev Villa Medici huvudkontor för den franska akademin i Rom. Det rymmer också mottagarna av Prix de Rome.

Medici, Villa Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.