Ny stad

Ny stad , en form av stadsplanering utformad för att flytta befolkningar bort från stora städer genom att gruppera hem, sjukhus, industri och kultur-, fritids- och köpcentra för att bilda helt nya, relativt autonoma samhällen. De första nya städerna föreslogs i Storbritannien i New Towns Act 1946; mellan 1947 och 1950 utsågs 12 i England och Wales och 2 i Skottland, var och en med sitt eget utvecklingsbolag finansierat av regeringen. De nya städerna låg på relativt outvecklade platser. Var och en skulle ha en blandning av befolkningen för att ge den ett balanserat socialt liv. De föreslagna slutliga befolkningssiffrorna för denna första grupp nya städer varierade från 29 000 till 140 000. Efter 1961 steg målpopulationen för föreslagna nya städer till 70 000 till 250 000.

Georges-Eugène Haussmanns moderniseringsplan förvandlade många delar av Paris genom tillägg av bredare boulevarder, bättre belysning och vattenrening, nya parker och förbättrad järnvägstransport. Läs mer om detta ämne stadsplanering: Nya städer Efter andra världskriget genomförde ett antal europeiska länder, särskilt Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Sovjetunionen byggnaden ...

Idén om nya städer fanns favör i många andra länder, särskilt i USA, olika länder i Västeuropa och Sovjet-Sibirien.

Huvudkritiken mot nya städer har varit att de kan vara för statiska i uppfattningen. I Sverige planerade till exempel en huvudplan som utarbetades 1952 att upprätta cirka 18 samhällen runt Stockholms periferi, var och en med sina egna bostäder, arbetsplatser, shopping- och kulturanläggningar. Det som inte förväntades på ett tillfredsställande sätt i planerna var dock den dramatiska ökningen av pendlingen och andra former av personlig rörlighet som undanröjde behovet av att de nya städerna skulle vara så fristående. Av de 27 000 löntagarna i förorten Vallingby visade sig till exempel 25 000 pendla ut, hälften av dem till centrala Stockholm; i själva verket drog Vallingbys egna industrier in pendlare utifrån.