Georgetown University

Georgetown University , privat, medundervisningsinstitution för högre utbildning i Washington, DC, USA Även om det är anslutet till den romersk-katolska kyrkans jesuitordning, har Georgetown alltid varit öppen för människor i alla religioner. Universitetet inkluderar College of Arts and Sciences, Graduate School, Walsh School of Foreign Service och skolorna för juridik, medicin, omvårdnad, affärer och språk och lingvistik. Georgetown erbjuder grundutbildning, examen och professionell utbildningsprogram. Viktiga anläggningar inkluderar ett seismologiskt observatorium, Woodstock Theological Center och Charles Augustus Strong Center nära Florens, Italien. Den totala inskrivningen är cirka 12 000.

Georgetown UniversityFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.

Georgetown, grundat 1789, var den första romersk-katolska högskolan i USA. Universitetet fick sin första stadga från den federala regeringen 1814. Läkarskolan grundades 1849, lagskolan 1870. Bland anmärkningsvärda alumner ingår USA: s president William J. Clinton, USA: s högsta domstolsdomstol Antonin Scalia och Alfonso López Michelsen, president av Colombia.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.