Zemstvo

Zemstvo , organ för landsbygdens självstyre i det ryska imperiet och Ukraina; grundades 1864 för att tillhandahålla sociala och ekonomiska tjänster blev det ett betydande liberalt inflytande inom det kejserliga Ryssland. Zemstvos fanns på två nivåer, uyezd (kantonen) och provinsen; de uyezd aggregaten, bestående av ombud som representerar de enskilda godsägare och bonde by communes, valdes provinsiella enheter. Varje församling utsåg en styrelse och anställde professionella experter för att utföra sina funktioner.

Generellt dominerades av adeln, zemstvo led efter 1890 av lagstiftning som begränsade deras auktoritet, från otillräckliga inkomster och från administrativa kontroller av en fientlig byråkrati. Ändå utvidgade de nätverket av grundskolor, byggde vägar, tillhandahöll hälso- och sjukvård och instruerade bönderna i jordbrukstekniker. Från slutet av 1890-talet agiterade de också för konstitutionella reformer och genom en union organiserad av zemstvoerna och deras professionella anställda stimulerade de revolutionära aktiviteter 1904–05 och 1917. Omorganiserades på demokratisk grund 1917 avskaffades zemstvo efter bolsjeviken. partiet kom till makten senare samma år.

Termen zemstvo hänvisade också till en institution från 1500-talet för skatteuppbörd.