Skiftande jordbruk

Förskjutning av jordbruket , ett odlingssystem som bevarar jordens fertilitet genom tomtrotation (åker), till skillnad från växtrotation. Vid skiftande jordbruk rensas och odlas en tomt under en kort tidsperiod; sedan överges den och får återgå till sin naturliga vegetation medan kultivatorn går vidare till en annan tomt. Odlingsperioden avslutas vanligtvis när marken visar tecken på utmattning eller, oftare, när åkern överskrids. Tiden som ett fält odlas är vanligtvis kortare än den period under vilken landet får regenereras genom att ligga dov.

Ett system för landrensning med skiftande jordbruk är slash-and-burn-metoden, som bara lämnar stubbar och stora träd i fältet efter att den stående vegetationen har skurits ned och bränts, och dess aska berikar jorden. Odling av jorden efter rensning utförs vanligtvis med hacka eller grävpinne och inte med plog.

Skiftande jordbruk har ofta attackerats i princip eftersom det försämrar fruktbarheten i skogsmarker i tropiska regioner. Ändå är skiftande jordbruk en anpassning till tropiska markförhållanden i regioner där långvarig, fortsatt odling av samma åker, utan avancerade tekniker för markbevarande och användning av gödselmedel, skulle vara extremt skadligt för markens bördighet. I sådana miljöer kan det vara att föredra att odla ett fält under en kort period och sedan överge det innan jorden är helt uttömd av näringsämnen. Se också snedströms-och-bränn jordbruk.