Azarjas bön

Azariahs bön , apokryf infogning i Daniels bok i den grekiska (Septuagint) bibeln och därefter inkluderad i den latinska (Vulgata) bibeln och den romersk-katolska bibliska kanonen.

Louis Armstrong, 1953. Quiz Vad heter det: Music Edition Vilket band kallades "Prefab Four"?

Azarjas bön och den medföljande sången om de tre unga männen ingår i kapitel tre och förskönar berättelsen om Hananja, Misael och Azarja, tre unga judiska män som var bundna och kastade i en eldugn för att trotsa Nebukadrezars order om att dyrka en idol. Azarias bön sägs av Azariah ensam. Det är en klagesång efter en liturgisk stil som är populär efter 400-talet f.Kr.: en inledande del av beröm till Gud, en bekännelse av Israels synd, en bön om nåd och en doksologi. De tre unga männens sång är en tacksång som alla tre män säger efter att Gud har räddat dem från den brinnande ugnen. Sångens arrangemang liknar de repetitiva refren i Psalm 136. Det tar sitt liturgiska tema från Psalm 148.