Ophite

Ophite , (från grekiska ophis,"Orm"), medlem i någon av flera gnostiska sekter som blomstrade i det romerska riket under 2000-talet och i flera århundraden därefter. En mängd olika gnostiska sekter, såsom Naassenes och Kainites, ingår under beteckningen Ophites. Dessa sekters övertygelser skilde sig åt på olika sätt, men centralt för dem alla var en dualistisk teologi som motsatte sig en rent andlig högsta varelse, som både var ursprunget till den kosmiska processen och det högsta goda, till en kaotisk och ond materiell värld. För ofiterna är människans dilemma resultatet av att han är en blandning av dessa motstridiga andliga och materiella element. Endast gnos, den esoteriska kunskapen om gott och ont, kan återlösa människan från materiens band och göra honom medveten om den okända Gud som är den verkliga källan till allt varelse.

Ophiterna ansåg att Jehova i Gamla testamentet bara var en avlägsnande eller underordnad gud som skapade den materiella världen. De fäste ormen särskilt i biblen 1 Moseboken eftersom han hade gjort det möjligt för män att få den viktigaste kunskapen om gott och ont som Jehova hade undanhållit dem. Följaktligen var ormen en sann befriare för mänskligheten sedan han först lärde människor att göra uppror mot Jehova och söka kunskap om den sanna, okända Gud. Ophiterna betraktade vidare Kristus som en rent andlig varelse som genom sin förening med mannen Jesus lärde ut den frälsande gnosen.