Evangelical United Brethren Church

Evangelical United Brethren Church (EUB) , protestantisk kyrka bildades 1946 genom sammanslagning av Evangelical Church och Church of the United Brethren in Christ. Båda dessa kyrkor var i huvudsak metodistiska i doktrin och kyrkans regering, och båda har sitt ursprung bland tysktalande människor i Pennsylvania, Maryland och Virginia efter den amerikanska revolutionen.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.

Läran om Evangelical United Brethren Church finns i The Confession of Faith (1962), som var en fortsättning på trosbekännelserna från de två grupperna som slogs samman 1946. Personlig frälsning betonades, men kyrkan betonade inte läran och var ekumeniskt i perspektiv. 1966 godkände den en plan för enighet med The Methodist Church, och 1968 bildade de United Methodist Church ( qv ).