Teutates

Teutates , även stavade Toutates (keltisk: ”Folkets Gud”), viktig keltisk gudom, en av tre som nämns av den romerska poeten Lucan under 1: a århundradet, de andra två är Esus ("Lord") och Taranis ("Thunderer"). Enligt senare kommentatorer dödades offer som offrades till teutaterna genom att de kastades först i en kärl fylld med en ospecificerad vätska, som kan ha varit ale, en favoritdrink från kelterna. Teutates identifierades med både romersk kvicksilver (grekiska Hermes) och Mars (grekiska Ares). Han är också känd från dedikationer i Storbritannien, där hans namn skrevs Toutates. Den irländska Tuathal Techtmar, en av de legendariska erövrarna av Irland, har ett namn som kommer från en tidigare form, Teuto-valos (”Folkets härskare”); han kan ha varit en gudom i samma distrikt som han sägs ha erövrat, men han var nog bara en annan manifestation av den stora guden Teutates.