Seisin

Seisin , i det engelska feodala samhället, en term som kom att betyda en typ av besittning som fick trovärdighet med tiden. Seisin var inte ägande och det var inte bara besittning som kunde fastställas genom beslag av mark. Seisin tillhörde någon som använde marken eller utövade rättigheter över den.

I en tvist om säsongen skulle vinnaren vara den som bevisade att han hade bearbetat landet eller gjort rättvisa under perioden före dräkten. Hans mål förstärktes om hans förfäder hade hållit landet och om han kunde bevisa det med vittnesbörd.

Faktisk säsong fanns när en friägare var i besittning av marken eller om någon annan höll den åt honom. Seisin i lag var en arvingars rätt att säsa över landet även om han inte faktiskt hade tagit det i besittning.