Silver standard

Silverstandard , monetär standard enligt vilken den grundläggande valutaenheten definieras som en angiven mängd silver och som vanligtvis kännetecknas av mynt och cirkulation av silver, obegränsad omvandling av andra pengar till silver och fri import och export av silver för reglering av internationella förpliktelser.

Inget land arbetar för närvarande under en silverstandard. Under 1870-talet antog de flesta europeiska länder guldstandarden, och i början av 1900-talet var det bara Kina och Mexiko och några få länder som fortfarande använde silverstandarden. 1873 slutade det amerikanska statskassan att mynta silver. Detta ledde till Free Silver Movement, vars anhängare (gruvarbetare, bönder och gäldenärer) förespråkade att silvermynt skulle återlämnas. Efter nederlaget för William Jennings Bryan, som sprang för USA: s president på en plattform som förespråkade gratis och obegränsat mynt av silver 1896, dog agitation för gratis silver i USA. Den amerikanska kongressen antog guldstandarden 1900.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Adam Augustyn, chefredaktör, referensinnehåll.