Humphrey Chimpden Earwicker

Humphrey Chimpden Earwicker , fiktiv karaktär, en medelålders krogägare som är huvudpersonen i James Joyces roman Finnegans Wake (1939). Earwicker (ofta betecknad av variationer på hans initialer, HCE, varav en form är ”Here Comes Everybody”) är Joyces Everyman. Hans fru Anna (även kallad Anna Livia Plurabelle och ALP) är hans kvinnliga motsvarighet.

Peter Pan-statyn i Kensington Gardens. Statyn visar pojken som aldrig skulle växa upp, blåser sitt horn på en trädstubbe med en älva, London. sagaQuiz Kända berättelser, älskade karaktärer Vilken av dessa människor är inte en karaktär i Madeleine L'Engles A Wrinkle in Time ? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.