Tysk kristen

Tyska kristna , någon av protestanterna som försökte underordna kyrkans politik under det tyska nazistpartiets politiska initiativ. Den tyska kristna trosrörelsen, organiserad 1932, var nationalistisk och så antisemitisk att extremister ville avvisa Gamla testamentet (hebreisk bibel) och Pauline Letters på grund av sitt judiska författarskap. Rörelsen anslöt sig till nazidefinitionen av en jud baserad på hans eller hennes farföräldrars religion och de rasistiska principerna som förkroppsligades i Nürnbergs lagar 1935. Många praktiserande kristna vars familjer hade konverterat en generation tidigare definierades således som judar och uteslutna från kyrkan.

Vikingar.  Vikingkrigare håller svärd och sköldar.  9: e c.  AD sjömän krigare rajdade Europas kuster, brände, plundrade och dödade.  Marauders eller pirater kom från Skandinavien, nu Danmark, Norge och Sverige.  Europeisk historia Frågesport Europas historia Vilka av dessa folk styrde en gång Norge?

I juli 1933 slogs de protestantiska kyrkorna i de olika tyska federala staterna samman och bildade den tyska evangeliska kyrkan, och i september antog den tyska kristna kandidaten, Ludwig Müller, ledningen för kyrkan som Reichsbischof (” Riksbiskopen ”). Müllers ansträngningar att göra kyrkan till ett instrument för nazistpolitiken motverkades av den bekännande kyrkan, under ledning av Martin Niemöller. Efter andra världskriget förbjöds det tyska kristna kyrkopartiet.