Medeltest

Medeltest , krav på att sökande av offentligt stöd underkastas en undersökning av deras behov och resurser. Medeltestet uppstod som en metod för att begränsa betalningen av offentligt stöd till dem som verkligen behövde för att minska kostnaden för sådana program för skattebetalarna. På grund av dess tendens att vara påträngande avskräckt det emellertid ofta de behövande från att ansöka om hjälp.

I några av de äldre formerna av testet var de sökande skyldiga att tömma hela eller större delen av sina besparingar, och släktingar som myndigheterna betraktade som möjliga stödkällor var också skyldiga att underkasta sig medelstester. Övningar i de flesta länder som bibehåller att tester har ändrats för att eliminera dessa egenskaper.

Kritiker av medelprov har påpekat att de är mycket kostsamma att administrera, särskilt med tanke på att sökandes ekonomiska förhållanden förändras och att de minskar antalet skickliga administratörer som är tillgängliga för riktiga socialtjänstprogram. Ett alternativ är ett socialförsäkringsprogram baserat på rätt snarare än behov. Andra alternativ inkluderar skalor för schablonmässiga förmåner som tillämpas enligt sökandens inkomstnivå.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Jeannette L. Nolen, biträdande redaktör.