Helig clown

Helig clown , rituell eller ceremoniell figur, i olika prelitererade och forntida kulturer över hela världen, som representerar en vändning av den normala ordningen, en öppning för det kaos som föregick skapelsen, särskilt under nyårsfestivaler. Omvändningen av normalitet, som är clownens kännetecken, relaterar honom till den kraftfulla värld som fanns före den nuvarande.

I vissa traditioner är clowning en apotropisk (avvärjande ondska) ritual, ett sätt att avleda demonisk uppmärksamhet från allvarliga religiösa aktiviteter. I andra sammanhang fungerar det som en inledande prövning där den invigda måste fortsätta genom skämt och förolämpningar som kastas mot honom.

Även om vissa försök har gjorts för att upptäcka det religiösa ursprunget till sekulära clowner, dårar och narrare, är det de utarbetade rituella rollerna hos maskerade clownföreningar bland sådana grupper som de amerikanska indianerna som har väckt mest uppmärksamhet. De mest kända av dessa är Koyemshi, Pueblo-indianernas dansclowner. Deras obscena och sakrilegiösa handlingar punkterar de viktigaste religiösa ceremonierna och tjänar som ett tecken på närvaron av de mäktiga urvarelserna och som ett medel för social kontroll genom deras satir av vissa individs antisociala beteende.