Tamerlane

Tamerlane , dramatisk monolog av Edgar Allan Poe, publicerad i Tamerlane and Other Poems (1827) och reviderad i senare utgåvor av boken, som han ursprungligen publicerade anonymt vid 18 års ålder. Liksom mycket av Poes tidiga vers visar "Tamerlane" påverkan av de romantiska poeterna, särskilt Lord Byron, med sina teman ungdomsförlust, idealistisk längtan och universella sanningar; den innehåller också en underliggande känsla av melankoli.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? En måttenhet i poesi kallas en fot.

Berättaren för dikten är Timur (Tamerlane), den turkiska erövraren som bekänner sin dödsäng till en krigare. Han berättar om sin återkomst till sin hemby och sin bestörelse när han upptäckte att hans vackra barndoms älskling nu är död.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.