Eshu

Eshu , också stavat Eschu , även kallad Elegba , tricksterguden för Yoruba i Nigeria, en i huvudsak skyddande, välvillig ande som tjänar Ifa, den främsta guden, som en budbärare mellan himmel och jord. Eshu kräver ständig övertygelse för att utföra sina tilldelade funktioner att förmedla offer och spåra framtiden. En myt skildrar Eshu som lurar Ifa ur spådomens hemligheter; en annan, där Eshu återställer Ifa från sin fängelse i ett palmträd, kastar honom som grundaren av Ifa-religionen.

Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av JE Luebering, verkställande redaktionschef.