Palliser-romaner

Palliser-romaner , romaner av Anthony Trollope. De förenas av sin oro för politiska och sociala frågor och av karaktären Plantagenet Palliser, som förekommer i var och en, med andra karaktärer som återkommer med jämna mellanrum. Serien består av dessa verk (i ordningsföljd): Kan du förlåta henne? , Phineas Finn , The Eustace Diamonds , Phineas Redux , premiärministern och hertigens barn .

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.