Paulus brev till Titus

Paulus brev till Titus , även kallat aposteln St. Paulus, aposteln till Titus , förkortning Titus , Nya testamentets skrift adresserad till en av St. Det är den 17: e boken i Nya testamentets kanon. Brevet till Titus och de två breven från Paulus till Timoteus har kallats pastorala brev eftersom de huvudsakligen handlar om kätterier och kyrkans disciplin. Att Paulus faktiskt skrev brevet till Titus har varit mycket ifrågasatt, svaret beror på argument som sträcker sig även till de två breven till Timoteus. Många forskare anser att de tre pastoralbrevet är ”deutero-Pauline”, vilket betyder att de skrevs i Paulus tradition men inte författades av honom.

GutenbergbibelnLäs mer om detta ämne biblisk litteratur: Pastoralbrev som en enhet ... av Paulus till Timoteus och Paulus brev till Titus , tre små brev som traditionellt ingår i Pauline corpus, är ...

Brevet uppmanar Titus att utse värda äldste till ansvarspositioner, att predika sunda läror och att i sitt eget liv exemplifiera de dygder som förväntas av alla kristna. Den varnar för det störande inflytandet av ”judiska myter” och läror som framläggs av ”de som är omskuren”.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Melissa Petruzzello, assistentredaktör.