Välgörenhetsskola

Välgörenhetsskola , även kallad Blue Coat School , typ av engelsk grundskola som uppstod i början av 1700-talet för att utbilda de fattiga barnen. De blev grunden för engelsk grundutbildning från 1800-talet. Stödda av privata bidrag och vanligtvis drivs av en religiös kropp, klädde och undervisade dessa skolor sina elever gratis. De inrättades i ett försök att hantera fattigdom med hjälp av utbildning och var utspridda över hela landet, särskilt i stadsområden. Välgörenhetsskolor som sådana fanns också i koloniala Amerika och på kontinenten under samma period, men termen användes inte så vanligt.