Fjäderbädd

Fjäderbädd , fackföreningsmetoder som kräver att arbetsgivaren betalar för utförandet av vad han anser vara onödigt arbete eller för arbete som inte utförs eller att anställa arbetstagare som inte behövs. Förekomsten av fjäderbädd i något specifikt fall är vanligtvis omtvistad och beror på vad som anses rimligt. Arbetsregler som kräver stora arbetsbesättningar eller som begränsar mängden arbete en arbetare kan göra under en viss tidsperiod kan betraktas som fjäderbädd.

Bestämmelser om fjäderbädd i arbetskontrakt kan bero på fortsatta arbetsregler som en gång var effektiva men som har blivit föråldrade på grund av förändrad teknik. En fackförening kan insistera på att sådana arbetsregler fortsätter för att garantera medlemmarnas anställningssäkerhet. I vissa fall har fackföreningar fått byggnadskoder och annan lagstiftning som uppenbarligen är utformad för att säkerställa allmänhetens säkerhet men som verkligen förkroppsligar fjäderbäddsförfaranden.