Erkännande

Erkännande , enligt angloamerikansk lag, skyldighet som ingåtts inför en domare eller domare, varigenom en part (erkännaren) binder sig att skylda en summa pengar om han inte utför en föreskriven handling. Om han inte utför den nödvändiga handlingen kan pengarna samlas in i ett lämpligt rättsligt förfarande.

Den vanligaste användningen av erkännandet är i samband med borgen i brottmål. Genom att lämna in ett borgen i domstol kan en person som arresterats för ett brott i allmänhet säkra sin frigivning från fängelse i väntan på hans rättegång eller ibland i väntan på hans överklagande efter fällande dom. Vanligtvis bokför han pengar eller egendom som säkerhet. När ingen säkerhet ställs, sägs den anklagade släppas "på egen hand." Se också borgen.

I civilrättsliga tvister kan erkännande av en part krävas för att säkerställa betalning av kostnader (det vill säga mängder pengar som förlorar parterna måste betala till vinnande parter för kostnaderna för tvister).